Puitejärjestely on valtion tapa tehdä yhteishankintoja

Puitejärjestelyillä valtion organisaatiot voivat hankkia tuotteita ja palveluita ilman omaa julkista kilpailutusta. Sen käytöllä voi varmentaa myös hankinnan lainmukaisuuden.